Paratoi ar gyfer tymor newydd

Rydym ni yng Nhanolfan Weledigaeth Trecelyn yn paratoi ar gyfer tymor newydd prysur o weithgareddau gan ddechrau ym mis Medi. Ar wahan i’n defnyddwyr rheolaidd – Slimming World, Cadlanciau y Fyddin a Sensiplay – dyddiad pwysig ar y calendr yw 28 Tachwedd pan fydd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (CMGG) yn cynnal eu digwyddiad ‘Un Curiad’ yn y Canolfan Weledigaeth.

Wedi’i leoli yng nghanol tref Trecelyn, mae’r Canolfan Weledigaeth yn cael ei gwasanaethu gan gysylltiadau bws da rhwng Y Coed Duon, Casnewydd a Phont-y-pwl tra bod Gorsaf Reilffordd Trecelyn, ar linell Glynebwy i Gaerdydd, ddim ond taith gerdded fer i ffwrdd. Mae’r llety o safon uchel yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, sesiynau hyfforddi, ‘rhannu desgiau’ a gweithgareddau grwp bach a mawr. Mae WiFi ar gael. Rydym yn falch o gyhoeddi bod y gyfradd llogi ystafell safonol yn cael ei dal ar £12 yr awr am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae cynlluniau ar y gweill i gynnal Diwrnod Agored ym mis Hydref pan fydd taflen wedi’i hailwampio ac arwydd stryd newydd yn cael eu datgelu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi’r cyfleusterau neu eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch a Geoff Champion ar 07889 798314 neu geoffrey_champion@sky.com neu Eglwys Bedyddwyr y Tabernacl ar 01495 243 793.

Beth sy’n coginio? Dosbarth coginio dynion Mr Chef yng nghegin newydd y Canolfan Weledigaeth.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *