Canolfan Weledigaeth Trecelyn

Canolbwynt gweithgaredd lleol.

Mae Canolfan Weledigaeth Trecelyn yn ganlyniad i brosiect ailddatblygu deinamig i wella cyfleusterau cymunedol trwy ariannu sylweddol gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, Cronfa Adfywio Gymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac Eglwys Fedyddiol Tabernacl a gychwynnodd y gwaith yn ei adeilad fawr gefn.

Yn dilyn gwaith cychwynnol, dechreuodd y contractwyr ar y prif brosiect yn Ebrill 2016 a defnyddiwyd y cyfleusterau am y tro cyntaf yn Awst 2017.

Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth gan nifer o fudiadau ariannu, y cyngor gwerthfawr a’r gefnogaeth a ddarparwyd gan Sefydliad Mudiadau Gwirfoddol Gwent a’r rheolaeth prosiect arbenigol gan Hurley & Davies Ltd o Goed Duon.

Cyfleusterau dosbarth cyntaf….yn cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf….. mewn lleoliad canol tref dosbarth cyntaf.