Entries by Geoff

Paratoi ar gyfer tymor newydd

Rydym ni yng Nhanolfan Weledigaeth Trecelyn yn paratoi ar gyfer tymor newydd prysur o weithgareddau gan ddechrau ym mis Medi. Ar wahan i’n defnyddwyr rheolaidd – Slimming World, Cadlanciau y Fyddin a Sensiplay – dyddiad pwysig ar y calendr yw 28 Tachwedd pan fydd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (CMGG) yn cynnal eu digwyddiad ‘Un Curiad’ […]

Gearing up for new season

Gearing up for new season We at Newbridge Vision Centre are gearing up for a busy new season of activities beginning in September. Apart from our regular users – Slimming World, the Army Cadets and Sensiplay – an important date on the horizon is 28 November when the Gwent Association of Voluntary Organisations (GAVO) ‘One […]

Hwb i gyfleusterau cymunedol yn Nhrecelyn

HWB I GYFLEUSTERAU CYMUNDEDOL YN NHRECELYN  Cwblhawyd cynllun dychmygus £800,000 i helpu i wella ansawdd cyfleusterau cymunedol yn ardal Trecelyn a bellach mae ar gael i’w ddefnyddio gan grwpiau a selfydliadau lleol. Mae hen adeilad capel ac ystafell ysgol 158 oed ger Eglwys Bedyddwyr y Tabernacl yn y Stryd Fawr wedi bod bron yn ddiffaith […]

Official opening of Vision Centre

    OFFICIAL OPENING OF VISION CENTRE An imaginative £800,000 scheme to help improve the quality of community facilities in the Newbridge area has been completed and is now available for use by local groups and organisations. A 158-year-old former church and schoolroom building adjoining Tabernacle Baptist Church in the High Street had been almost […]