Canolfan Weledigaeth Trecelyn

Fel canolbwynt y gymuned, hoffem eich gwahodd i gysylltu â ni i weld eich hun y cyfleusterau gwych sydd ar gael i’r gymuned. Os hoffech drefnu gwyliad ar gyfer eich busnes, clwb neu sefydliad, cysylltwch â ni.

SUT I DDOD O HYD I NI. Rydym wedi ein lleoli yn Stryd Fawr, Trecelyn, NP11 4AG (gyferbyn â Greggs); taith gerdded fer o orsaf Rheilffordd Brydeinig Trecelyn lle mae parcio am ddim ar gael , ac ar brif lwybrau bysiau lleol.

MAE’R GANOLFAN AR GAU OHERWYDD ARGYFWNG CORONAFEIRWS NES BYDD RHYBUDD PELLACH.

Mae ein hystafelloedd ar gael trwy gydol y flwyddyn sawl achlysur

Rydym yn barod i helpu busnesau lleol gyda’n hystafelloedd corfforaethol gwych

Edrychwch ar ein oriel i weld mwy o Ganolfan Gweledigaeth Trecelyn