Cyfleusterau Corfforaethol

Mae gan Ganolfan Weledigaeth Trecelyn cyfleusterau arddechog y gellir eu defnyddio gan fusnesau lleol ar gyfer hyfforddiant, cyfarfodydd, cyflwyniadau, digwyddiadau a marchnata cynnyrch.

Hoffech chi holi am ein pecynnau corfforaethol?

Er ein bod yn gofyn eich bod yn dewis dyddiad delfrydol i archebu un o’n hystafelloedd corfforaethol, nid ydym yn medru gwarantu argaeledd.
Fe fydd angen i ni wirio argaeledd cyn cadarnhau unrhyw archebion..