YSTAFELLOEDD AR GYFER POB ACHLYSUR

Mae ein cyfleusterau yn aml ddefnyddiol ac ar hyn o bryd yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd a dosbarthiadau cyson ar gyfer nifer o fudiadau a chlybiau gwahanol.

Hoffech chi holi am ein hystafelloedd ar gyfer pob achlysur?

Er ein bod yn gofyn eich bod yn dewis dyddiad delfrydol i archebu un o’n hystafelloedd corfforaethol, nid ydym yn medru gwarantu’r argaeledd.
Fe fydd angen i ni wirio argaeledd cyn cadarnhaui unrhyw archebion.